logo

15 sierpnia 2015

Podsumowanie działalności Spółki do II kwartału 2015 roku.

Od momentu założenia Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego ENERGO-UTECH S.A. do końca II kwartału 2015 roku, nasza Spółka zawarła:

  • umowy leasingu i umowy dzierżawy o łącznej wartość około 2,5mld zł,
  • umowy faktoringu, w których wykupiono wierzytelności o łącznej wartości około 1,2mld zł.

 

Projektami o największej wartości zrealizowanymi w ciągu kilkunastu lat działalności naszej Spółkibyły:

  • Leasing Centrum Handlowo-Usługowego „Galeria Leszno” o wartości 167mln zł,
  • Leasing Turbozespołu w Zespole Elektrowni „Dolna Odra” S.A. o wartości 140mln zł,
  • Leasing Instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. o wartości 130mln zł (w realizacji),
  • Leasing Turbozespołu w Elektrociepłowni Tychy S.A. o wartości 94mln zł.