ENERGO-UTECH S. A.

Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe ENERGO-UTECH S. A. was established in October 1996 to provide leasing and other financial services mainly for the electric power sector. The founders of the company were: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o. o., Bank Energetyki S.A.

more

PobierzPrezentację
Firmy

Quickcontact

Energetyczne Towarzystwo Finansowo
-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A.

61-144 Poznań ul. Krzywoustego 7
tel. +48 61 227 57 10
fax. +48 61 227 57 12

biuro@enut.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS nr rejestru
KRS 0000064511

NIP: 783-12-17-711
REGON: 630774290