logo

Contact

Energetyczne Towarzystwo Finansowo
-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A.

61-144 Poznań ul. Krzywoustego 7
tel. +48 61 227 57 10
fax. +48 61 227 57 12

biuro@enut.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS nr rejestru
KRS 0000064511

NIP: 783-12-17-711
REGON: 630774290