logo

Akcjonariat

 EC Bedzin logo

100% akcji należy do Spółki EC Będzin S.A.