Dematerializacja akcji

WEZWANIE DO WYDANIA AKCJI nr III ( listopad 2020 r.)

Zarząd Spółki pod firmą Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.

WEZWANIE DO WYDANIA AKCJI nr II (19 października 2020 r.)

Zarząd Spółki pod firmą Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.

 

WEZWANIE DO WYDANIA AKCJI nr I (1 października 2020 r.)

Zarząd Spółki pod firmą Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.