Komunikacja z akcjonariatem

Energetyczne Towarzystwo Finansowo -Leasingowe ENERGO-UTECH S. A. w restrukturyzacji
 

61-144 Poznań ul. Krzywoustego 7
tel. +48 61 227 57 10
fax +48 61 227 57 12
biuro@enut.pl


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS nr rejestru KRS 0000033439
NIP: 783-12-17-711
REGON: 630774290