30 kwietnia 2015

Połączenie z Grupą Kapitałową Elektrociepłownia „Będzin” S.A..

Informujemy, że w dniu 15.04.2015r. w oparciu o decyzję nr DKK- 51/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, nastąpiło przeniesienie praw własności akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Emitenta – spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. - dających Emitentowi pełną kontrolę nad Spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Od dnia dzisiejszego ETF-L ENERGO UTECH S.A. staje się spółką działającą w ramach Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.: