Historia Spółki

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH Sp. z o.o. została założona w październiku 1996 roku w celu świadczenia usług leasingowych i innych usług finansowych głównie dla sektora elektroenergetycznego. Założycielami firmy były:         

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. 
  • Bank Energetyki S.A.

1 września 1998 roku nastąpiła zmiana formy prawnej i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną.  W listopadzie tego samego roku zmieniła się struktura właścicielska.  Bank Energetyki S.A. wystąpił ze Spółki, a jego akcje zostały sprzedane dwóm pozostałym akcjonariuszom. Od tego roku akcjonariuszami Spółki zostały Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. Po zmianach wynikających z utworzenia Polskiej Grupy Energetycznej, 50% akcji

ETF-L ENERGO UTECH S.A. w dniu 30 października 2009 r., zostało wniesione przez PGE S.A. aportem do PGE Energia Odnawialna S.A.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w oparciu o decyzję nr DKK- 51/2015 z dnia 27 marca 2015 roku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji nastąpiło przeniesienie praw własności 100% akcji na rzecz Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dających jej pełną kontrolę nad ETF-L ENERGO-UTECH S.A.