Jakość

W roku 2001 Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO UTECH S.A. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Certyfikat /numer 04100 11821/ potwierdzający spełnienie wymagań dla normy ISO 9001:2000 został wydany przez RW TÜV Polska w dniu 20.11.2001 r. 

Obowiązujący Certyfikat numer AC090 100/0544/477/2013 został wydany przez TÜV NORD Polska /następca RW TÜV Polska/ w dniu 10.10.2016r.

W latach kolejnych Spółka przeprowadzane były bieżące audity nadzoru oraz audity recertyfikacji. Potwierdzając tym samym utrzymywanie i rozwój systemu jakości zarządzania zgodnego z normą ISO. Między innymi dzięki temu utrzymywany jest stały, wysoki poziom obsługi naszych kontrahentów. Zarówno po stronie leasingobiorców i innych odbiorców naszych usług, jak i instytucji współpracujących z naszym Towarzystwem jako nasi szeroko rozumiani dostawcy. Od września 2018 roku obowiązuje System Zarządzania Jakością wg Normy PN - ENISO 9001:2015.

W ramach polityki jakości Spółka świadczy usługi leasingu i inne usługi finansowe oraz usługi obrotu energią elektryczną /koncesja OEE/246/873/W/1/2/2001/MS/. Nasze Towarzystwo świadczy usługi przede wszystkim w branży elektroenergetycznej oraz w branżach około energetycznych: transport, górnictwo, telekomunikacja i inne. 

Wszystkie działania Firmy realizowane w ramach polityki jakości, zmierzają do budowania wiarygodności firmy oraz utrzymania zaufania aktualnych i pozyskania nowych klientów. 

W celu realizacji polityki jakości nasze Towarzystwo stale doskonali swój system zarządzania jakością poprzez:
  • maksymalizowanie satysfakcji klienta
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz usług dla sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego, a także poszukiwanie nowych kontrahentów .
  • ochrona zdobytych kompetencji w sektorze oraz utrzymywanie wizerunku przedsiębiorstwa godnego zaufania na rynku usług finansowych.
  • rozszerzenie zakresu działalności o nowe produkty i nowe obszary na rynku energetycznym.
  • osiąganie określonego poziomu zysku z działalności podstawowej.
  • ciągłe doskonalenie świadomości i kwalifikacji pracowników.