logo

Zarząd

Prezes Zarządu - Krzysztof Kwiatkowski 

Wiceprezes Zarządu - Bożena Poznańska

Członek Zarządu - Grzegorz Kwiatkowski