Zarząd

Prezes Zarządu - Adam Skowroński

Wiceprezes Zarządu - Bożena Poznańska