ENERGETYKA

Sukcesywnie zdobywana wiedza, obserwacja rynku i wnikliwa analiza zachodzących w nim procesów pomogły nam w podjęciu decyzji o położeniu głównego nacisku na ekspansję w energetyce. Byliśmy pierwszymi, którzy na tak szeroką skalę „weszli” w finansowanie inwestycji o okresach od 1 miesiąca do 2 lat, a następnie oddawanie ich do używania na okres od 5 do 10 lat. Klientami naszymi są podmioty ze wszystkich sektorów energetyki i ciepłownictwa, działające w zakresie:
  • wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie oraz elektrociepłownie),
  • przesyłu energii elektrycznej,
  • dystrybucji energii elektrycznej,
  • wytwarzania energii cieplnej (elektrociepłownie, ciepłownie oraz kotłownie),
  • przesyłu i dystrybucji energii cieplnej.

W ocenie Zarządu Spółki potrzeby sektorów energetyki i ciepłownictwa związane z jednej strony z koniecznością restrukturyzacji, a z drugiej z podnoszeniem efektywności stworzyły niszę, w której od kilku lat realizujemy szereg kontraktów. Współpraca ta przyczyniła się do zmodernizowania istniejących urządzeń i odtworzenia możliwości produkcji, a także znacząco wpłynęła na poprawę ochrony środowiska.