TELEKOMUNIKACJA

Wykorzystując zdobyte doświadczenie, bierzemy znaczący udział w rozwoju sektora telekomunikacyjnego. Naszym sprzymierzeńcem jest dokonujący się w tym sektorze postęp techniczny i znaczący wzrost możliwości współpracy energetyki z telekomunikacją. Intensywny rozwój technik teleinformatycznych oraz powstanie nowych technologii przesyłu danych zdeterminowały prawie wszystkie dziedziny życia, gospodarki, nauki etc. Na szczególną uwagę zasługuje internet, telefonia stacjonarna i komórkowa. Dynamiczny wzrost podaży usług w tych dziedzinach i, co za tym idzie, wzrost popytu wymuszają planowanie coraz bardziej kosztownych inwestycji. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia optymalnych źródeł finansowania.