Inwestycje kapitałowe

W roku 2001 Spółka nasza zajęła się inwestycjami kapitałowymi. Jest to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie sektora na usługi finansowe jak i doradcze. Utworzyliśmy wraz z przedsiębiorstwami z sektora energetycznego konsorcja mające na celu nabycie udziałów w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej w Toruniu, Gorzowie, Śremie i Wrześni. Wypełniliśmy naszą rolę zarówno doradczą jak i finansową. Sfinansowaliśmy odpowiednią część akcji lub udziałów (z zaciągniętego na ten cel kredytu), i zgodnie z umowami konsorcjum stopniowo wycofujemy się z przedsięwzięć poprzez sprzedaż udziałów lub akcji pozostałym inwestorom. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów zainteresowanych obejmowaniem udziałów w prywatyzowanych podmiotach.