Restrukturyzacja Spółek

W obszarze restrukturyzacji finansowej zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Klientów.

Zakres usług Spółki w obszarze restrukturyzacji finansowej obejmuje: 
  • analizę potrzeb restrukturyzacyjnych – wyjściową ocenę sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa badanego
  • wypracowanie z Klientem planu naprawczego w zakresie restrukturyzacji finansowej 
  • współpracę przy określeniu strategii negocjacyjnej z wierzycielami wraz z aktywnym uczestnictwem w negocjacjach z wierzycielami
  • przygotowanie dokumentacji naprawczej (memorandum informacyjne wraz z planem restrukturyzacji, projekcje finansowe, oszacowanie efektów i kosztów restrukturyzacji, dokumentacja prawna) 
  • współpracę w przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego 
  • negocjowanie i zatwierdzenie planu restrukturyzacji 
Ponadto w ramach obsługi procesów restrukturyzacji finansowej Nasze Towarzystwo doradza także w zakresie wyboru i tworzenia instrumentów finansowych wykorzystywanych w planie restrukturyzacji