Leasing operacyjny

Przeznaczony dla przedsiębiorstw o dobrej kondycji finansowej. Dotyczy środków trwałych o wysokiej stawce amortyzacji, krótkim czasie eksploatacji, podlegających szybkiemu postępowi technicznemu.Okres trwania umowy leasingu wynosi od 18 do 72 miesięcy. Zalety leasingu operacyjnego: - wszystkie opłaty stanowią koszt uzyskania przychodu, - zmniejszenie obciążeń podatkowych.