Skup wierzytelności

W przypadku gdy, przedsiębiorstwo oddało w dzierżawę lub najem innej firmie środki trwałe odkupujemy przyszłe płatności wynikające z umów najmu lub dzierżawy płacąc za nie z góry z dyskontem. Dotyczy praktycznie wszystkich środków trwałych. Dokonujemy wykupu wierzytelności niezależnie od okresu i ich wartości. Zalety wykupu wierzytelności dla naszych Klientów - uwolnienie środków obrotowych firmy niezbędnych na potrzeby inwestycyjne lub bieżące przedsiębiorstwa.